Bejse | Bejdse af trægulve

Kan et trægulv bejdses?

Ved bejdsning af trægulve er det nødvendigt med professionel assistance. At bejdse et trægulv kræver ekspertise og års erfaring. Inden bejdsning påbegyndes er en vurdering af gulvet nødvendigt. Her gennemgåes trægulvet for bland andet en vurdering af gulvtype, nuværende overfladebehandling, træsort samt gulvets beskaffenhed.  Herefter tages der stilling til om trægulvet er egnet til gulvafslibninggulvafslibning og bejdsning. I modsat fald vil en bejdsning betyde et ødelagt trægulv.